Biểu trưng tráng kim A5

170.000 VNĐ

 Kích thước: 250x200mm

 Chất liệu: Gỗ

Tên sản phẩm: Biểu trưng gỗ, tráng kim

Chất liệu: Gỗ mỹ nghệ, in tráng kim, hộp xi lót lụa

Kích thước mặt: Gỗ: 250x200mm - In tráng kim: 200x150mm

Quy cách in: In tráng kim

Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

GIÁ  BÁN: 170.000đ bao gồm thiết kế, in nội dung (giá chưa VAT10%) (BG cho số lượng 20c)

Hàng đặt: thời gian 2-5 ngày

Biểu trưng đồng 01

Biểu trưng đồng 01

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 02

Biểu trưng đồng 02

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 03

Biểu trưng đồng 03

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 04

Biểu trưng đồng 04

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 05

Biểu trưng đồng 05

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 06

Biểu trưng đồng 06

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 07

Biểu trưng đồng 07

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 08

Biểu trưng đồng 08

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 09

Biểu trưng đồng 09

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 10

Biểu trưng đồng 10

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 11

Biểu trưng đồng 11

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 12

Biểu trưng đồng 12

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 13

Biểu trưng đồng 13

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 14

Biểu trưng đồng 14

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 15

Biểu trưng đồng 15

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 16

Biểu trưng đồng 16

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 17

Biểu trưng đồng 17

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng gỗ 05

Biểu trưng đồng gỗ 05

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 01

Đĩa đồng 01

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 03

Đĩa đồng 03

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 04

Đĩa đồng 04

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 06

Đĩa đồng 06

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 07

Đĩa đồng 07

Vui lòng liên hệ
Đĩa gỗ 08

Đĩa gỗ 08

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 05

Đĩa đồng 05

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 02

Đĩa đồng 02

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng kim loại

Biểu trưng kim loại

Vui lòng liên hệ