Huy hiệu cờ đảng mới

Vui lòng liên hệ

 Kích thước: 45x26mm

 Chất liệu: Hợp kim

Tên sản phẩm: Huy hiệu cờ

Chất liệu: Phôi đồng, mạ vàng

Kích thước: 45x26mm

Quy cách gia công: in lưới, in uv, đổ keo thủy tinh hữu cơ, ghim cài

Quy cách đóng gói: Túi nilon hoặc hộp nhựa, lót mút

GIÁ  BÁN: liên hệ bộ phận kinh doanh Việt Thanh

Hàng có sẵn

Cúp vinh danh MDRT

Cúp vinh danh MDRT

Vui lòng liên hệ
Đồng hồ để bàn 06

Đồng hồ để bàn 06

Vui lòng liên hệ
Đồng hồ để bàn 05

Đồng hồ để bàn 05

Vui lòng liên hệ
Đồng hồ để bàn 04

Đồng hồ để bàn 04

Vui lòng liên hệ
Đồng hồ để bàn 03

Đồng hồ để bàn 03

Vui lòng liên hệ
Đồng hồ để bàn 02

Đồng hồ để bàn 02

Vui lòng liên hệ
Cúp đồng 01

Cúp đồng 01

Vui lòng liên hệ
Cúp OF

Cúp OF

Vui lòng liên hệ
Cúp đồng 04

Cúp đồng 04

Vui lòng liên hệ
Đồng hồ để bàn 01

Đồng hồ để bàn 01

Vui lòng liên hệ
Huy chương đồng sần

Huy chương đồng sần

Vui lòng liên hệ
Phôi huy chương vàng

Phôi huy chương vàng

Vui lòng liên hệ
Huy chương bạc

Huy chương bạc

Vui lòng liên hệ
Huy chương đồng

Huy chương đồng

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 01

Biểu trưng đồng 01

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 02

Biểu trưng đồng 02

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 03

Biểu trưng đồng 03

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 04

Biểu trưng đồng 04

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 05

Biểu trưng đồng 05

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 06

Biểu trưng đồng 06

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 07

Biểu trưng đồng 07

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 08

Biểu trưng đồng 08

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 09

Biểu trưng đồng 09

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 10

Biểu trưng đồng 10

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 11

Biểu trưng đồng 11

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng 12

Biểu trưng đồng 12

Vui lòng liên hệ
Biểu trưng đồng gỗ 05

Biểu trưng đồng gỗ 05

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 01

Đĩa đồng 01

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 03

Đĩa đồng 03

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 04

Đĩa đồng 04

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 06

Đĩa đồng 06

Vui lòng liên hệ
Đĩa đồng 07

Đĩa đồng 07

Vui lòng liên hệ
Đĩa gỗ 08

Đĩa gỗ 08

Vui lòng liên hệ
Waiting...